Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Kondratowice
Menu góra
Strona startowa Gmina Kondratowice Rada Gminy Kondratowice Uchwały Rady Gminy Uchwały Rady Gminy Uchwały - rok 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały - rok 2022, bieżące, menu 364 - BIP - Gmina Kondratowice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały - rok 2022

Data wytworzenia 2023-01-30, ostatniej modyfikacji 2023-03-01 11:07

Uchwały z LX Sesji Rady Gminy w Kondratowicach, która odbyła się dnia 28 grudnia 2022 roku o godzinie 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kondratowicach

Uchwała Nr LX 370 2022 w sprawie dopłat do taryf za odprowadzanie ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych w Kondratowicach Uchwała Nr LX 371 2022 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Uchwała Nr LX 372 2022 w sprawie przystapienia Gminy Kondratowice do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu... Uchwała Nr LX 373 2022 w sprawie zmian w budżecie
Data wytworzenia 2022-12-07, ostatniej modyfikacji 2022-12-13 09:14

Uchwały z LVIII Sesji Rady Gminy w Kondratowicach, która odbyła się dnia 30 listopada 2022 roku o godzinie 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kondratowicach

Uchwała Nr LVIII 361 2022 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kondratowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego... Uchwała Nr LVIII 362 2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców Uchwała Nr LVIII 363 2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
Data wytworzenia 2022-11-07, ostatniej modyfikacji 2022-11-07 10:23

Uchwały z LVII Sesji Rady Gminy w Kondratowicach, która odbyła się dnia 3 listopada 2022 roku o godzinie 17.15 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kondratowicach

Uchwała Nr LVII 359 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Kondratowice na rok 2022 Uchwała Nr LVII 360 2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Data wytworzenia 2022-11-07, ostatniej modyfikacji 2022-11-07 10:21

Uchwały z LVI Sesji Rady Gminy w Kondratowicach, która odbyła się dnia 26 października 2022 roku o godzinie 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kondratowicach

Uchwała Nr LVI 356 2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Strzelin a Gminą Kondratowice w sprawie powierzenia wykonania zadania publicznego w zakresie dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gm... Uchwała Nr LVI 357 2022 zmieniająca Uchwałę Nr XII 70 2019 Rady Gminy Kondratowice z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do.
Data wytworzenia 2022-10-04, ostatniej modyfikacji 2022-10-04 10:36

Uchwały z LIV Sesji Rady Gminy w Kondratowicach, która odbyła się dnia 23 września 2022 roku o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy w Kondratowicach

Uchwała Nr LIV 350 2022 w sprawie apelu o odstapienie od zamiaru zawieszenia funkcjonowania oddziałów ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego Uchwała Nr LIV 351 2022 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kondratowicach Uchwała Nr LIV 352 2022 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kondratowice
Data wytworzenia 2022-09-08, ostatniej modyfikacji 2022-09-08 11:29

Uchwały z LIII Sesji Rady Gminy w Kondratowicach, która odbyła się dnia 31 sierpnia 2022 roku o godzinie 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kondratowicach

Uchwała Nr LIII 346 2022 w sprawie okreslenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kondratowice na lata 2023-2030, w tym trybu konsultacji Uchwała Nr LIII 347 2022 zmieniającą uchwałę nr XLVI 295 2022 Rady Gminy Kondratowice w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Uchwała Nr LIII 348 2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Kondratowice na rok 2022 Uchwała Nr LIII 349 2022 w sprawie zmian Wieloletniej
Data wytworzenia 2022-07-27, ostatniej modyfikacji 2022-07-28 11:33

Uchwały z LII Sesji Rady Gminy w Kondratowicach, która odbyła się dnia 19 lipca 2022 roku o godzinie 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kondratowicach

Uchwała Nr LII 342 2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kondratowice wotum zaufania Uchwała Nr LII 343 2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kondratowice za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kondratowice za 2021 rok Uchwała Nr LII 344 2022 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2021 Uchwała Nr LII 345 2022 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Kondratowice na rok 2022
Data wytworzenia 2022-07-04, ostatniej modyfikacji 2022-07-19 17:14

Uchwały z LI Sesji Rady Gminy w Kondratowicach, która odbyła się dnia 29 czerwca 2022 roku o godzinie 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kondratowicach

Uchwała Nr LI 338 2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prusach Uchwała Nr LI 339 2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych zatrudnionych w przedszkolu i w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Kondratowice Uchwała Nr LI 340 2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Kondratowice na rok
1 2
1 / 2
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.