www.bip.gov.pl

Gmina Kondratowice

Poniedziałek 31.12.2012

Rozstrzygnięcia przetargów
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publiczbego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego i innych pojazdów spełniającego wymagania normy PN-EN 590 - II"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2012-12-12 22:14:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Unieważnienie postępowania - zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego i innych pojazdów spełniającego wymagania normy PN-EN 590
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2012-11-28 13:21:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach w ramach programu Cyfrowa Szkoła" Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Białobrzezie, Karczyn, Księginice, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka oraz Gołostowice wraz z przyłączeniem do oczyszczalni ścieków w Kondratowicach ? dokończenie robót w ramach projektu Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2012-08-20 21:39:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz i odwóz uczniów i dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Kondratowice w roku szkolnym 2012/2013
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2012-08-14 10:08:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Białobrzezie, Karczyn, Księginice, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka oraz Gołostowice wraz z przyłączeniem do oczyszczalni ścieków w Kondratowicach - dokończenie robót w ramach projektu Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2012-07-31 23:20:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kondratowice
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2012-07-13 12:21:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na poprawę jakości nawierzchni i trybun boiska w Kondratowicach
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2012-07-11 16:23:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Górce Sobockiej
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2012-07-10 10:51:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Remont kanalizacji sanitarnej w miesjcowości Kondratowice - II
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2012-07-10 09:35:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń wielodniowych w ramach projektu - Szansa na lepsze życie Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Poprawa jakości nawierzchni i trybun boiska w Kondratowicach
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2012-06-07 00:53:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Unieważnienie postępowania - Remont kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kondratowice
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2012-06-05 10:32:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacyjnych w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Białobrzezie, Karczyn, Księginice Wielkie, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka oraz Gołostowice
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2012-04-19 22:40:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na OPRACOWANIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIESCOWOŚCI: GOŁOSTOWICE, GRZEGORZÓW, KOWALSKIE, ŻELOWICE, ZARZYCA, PODGAJ, STACHÓW, GMINA KONDRATOWICE
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2012-01-18 16:38:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych w 2012 roku
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2011-12-23 23:04:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego i innych pojazdów spełniającego wymagania normy PN-EN 590 - II
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2011-12-13 10:30:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.500.000,00 PLN
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2011-12-08 13:20:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego i innych pojazdów spełniającego wymagania normy PN-EN 590
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2011-12-01 18:53:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY KONDRATOWICE
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2011-11-16 19:28:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci wodociągowej Karczyn-Podgaj II
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2011-10-18 11:47:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz i odwóz uczniów i dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Kondratowice w roku szkolnym 2011/2012
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2011-08-25 23:04:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: "Dostawa Internetu szerokopasmowego dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu: Internet dla Gminy Kondratowice - oknem na świat"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2011-03-31 21:35:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Unieważnienie postępowania pn Dostawa Internetu szerokopasmowego dla beneficjentów ostatecznych w ramach projektu Internet dla gminy Kondratowice-oknem na świat
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2011-03-17 10:08:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych 2011r
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-12-15 22:51:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: "Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem i montażem oraz przeprowadzeniem szkoleń dla beneficjentów ostatecznych w ramach projektu Internet dla Gminy Kondratowice - oknem na świat"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-11-18 02:00:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzytsniejszej oferty na budowę sieci wodociągowej Karczyn-Podgaj wraz z modernizacją stacji wodociągowej Prusy
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-10-26 21:56:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Białobrzezie, Karczyn, Księginice Wielkie, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka oraz Gołostowice wraz z przyłączeniem do oczyszczalni ścieków w Kondratowicach w ramach projektu: Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-09-24 11:10:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej oraz nadbudowa pomieszczeń dydaktycznych realizowana w ramach zadania - rozwój bazy sportowej na terenie Gminy Kondratowice"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-09-17 13:23:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz i odwóz uczniów i dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Kondratowice w roku szkolnym 2010/2011
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-08-18 20:10:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika dla pieszych w ciagu drogi powiatowej nr 3022D od posesji znajdującej się przy ul. Pocztowej nr 29, 31, 32 w miejscowości Prusy do boiska wielofunkcyjnego w Prusach
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-07-27 10:01:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na realizację zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Białobrzezie, Karczyn, Księginice Wielkie, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka oraz Gołostowice wraz z przyłączeniem do oczyszczalni ścieków w Kondratowicach
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-07-16 02:21:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondratowice w ramach projektu Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-07-05 23:04:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont drogi gminnej w miejscowości Górka Sobocka z materiałów powierzonych przez Zamawiającego
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-07-03 17:04:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Wyposażenie budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego w Prusach - pakiet nr 4"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-06-16 00:48:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Wyposażenie budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego w Prusach - pakiet nr 1"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-06-16 00:48:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Wyposażenie budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego w Prusach - pakiet nr 10"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-06-10 22:22:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Wyposażenie budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego w Prusach - pakiet nr 3"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-06-10 22:22:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na realizację zadania pn.: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondratowice w ramach projektu: "Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-05-27 23:23:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Wyposażenie budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego w Prusach - pakiet nr 6"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-05-24 17:52:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Wyposażenie budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego w Prusach - pakiet nr 5"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-05-24 17:52:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Wyposażenie budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego w Prusach - pakiet nr 7"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-05-20 01:08:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Wyposażenie budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego w Prusach - pakiet nr 1"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-05-19 10:33:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Wyposażenie budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego w Prusach - pakiet nr 4"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-05-19 10:33:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Wyposażenie budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego w Prusach - pakiet nr 8"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-05-19 10:33:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Wyposażenie budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego w Prusach - pakiet nr 2"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-05-19 10:33:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Wyposażenie budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego w Prusach - pakiet nr 9"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-05-19 10:33:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Wyposażenie budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego w Prusach - pakiet nr 10"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-05-19 10:33:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Wyposażenie budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego w Prusach - pakiet nr 3"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-05-19 10:33:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Unieważnienie przetargu na realizację zadania pn.: "Remont drogi gminnej na ul. Nowej w Kondratowicach"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-04-22 11:56:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.: "Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem dla budynku Gabinetu Lekarza rodzinnego w Prusach"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-04-22 11:56:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsiewzięcia pn. "Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-02-22 12:27:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe segmentu szatni dla zespołu boisk Orlik 2012
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-01-30 21:11:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę 3 kontenerów z przeznaczeniem na świetlice do miejscowości Rakowice, Sadowice oraz Komorowice
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-02-05 22:21:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa segmentu szatni dla zespołu boisk - Orlik 2012
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2009-09-21 22:36:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Zdrowa gmina rozwój miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Kondratowice - budowa skoczni w dal i bieżni 100 m w Prusach
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2009-10-14 21:24:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych w 2010 roku
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-01-28 12:37:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed Urzędem Gminy Kondratowice"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2009-10-17 14:06:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowóz i odwóz uczniów i dzieci do placówek oświatowych z terenu gminy Kondratowice w roku szkolnym 2009-2010
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2009-08-07 23:29:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa placów zabaw w ramach zadania-Zdrowa gmina rozwój miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Kondratowice
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2009-10-14 21:24:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kondratowice
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2009-07-08 22:49:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa kruszywa dla Urzędu Gminy w Kondratowicach
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2009-05-25 21:07:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dróg gminnych
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2009-07-07 13:54:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa budynku gabinetu Lekarza Rodzinnego w Prusach
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2009-05-25 21:07:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych w 2009 roku
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2009-03-17 18:38:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Rozstrzygnięcie przetargu na Naprawę dróg gminnych Podgaj - Grzegorzów
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2008-12-01 11:49:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych w sezonie 2008-2009
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2008-11-27 19:43:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najorzystniejszej oferty na Budowę boisk wraz z budynkami sanitarno- szatniowymi w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012- etap 2
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2008-11-14 11:17:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Macheta
(2008-11-25 23:34:39)
Zawiadomienie o wyborze najorzystniejszej oferty na Budowę boisk wraz z budynkami sanitarno - szatniowymi w ramach Moje Boisko ORLIK 2012- etap 2
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2008-11-14 11:17:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Macheta
(2008-11-25 23:34:39)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Rozbiórka pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych na terenie Gminy Kondratowice
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2008-11-05 01:56:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zagospodarowanie placu zabaw w Kondratowicach
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2008-10-20 17:37:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2008-10-20 17:37:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dróg gminnych
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2008-09-22 19:44:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Wymiana pokrycia dachowego na budynku U.G. w Kondratowicach z materiałów powierzonych przez Zamawiającego
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2008-09-19 10:52:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wymianę stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy w Kondratowicach
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2008-08-19 09:56:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa boisk wraz z budynkami sanitarno-szatniowymi w ramach programu Moje Boisko-ORLIK 2012- etap 1
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2008-08-18 14:39:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę 2 kontenerów z przeznaczeniem na świetlico-szatnie dla Urzędu Gminy w Kondratowicach
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2008-08-14 22:46:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę materiałów budowlanych dla Urzędu Gminy w Kondratowicach
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2008-08-14 22:46:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2008-06-19 22:37:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2008-07-12 00:18:32)
Ostatnio zmodyfikował:

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 372062