www.bip.gov.pl

Gmina Kondratowice

Poniedziałek 31.12.2012

Ogłoszenia przetargów
Budowa świetlicy wiejskiej w Wójcinie Ubezpieczenie sprzętu komputerowego
Wytworzył:
(2012-12-07)
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2012-12-10 10:09:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego i innych pojazdów spełniającego wymagania normy PN-EN 590 - II Zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego i innych pojazdów spełniającego wymagania normy PN-EN 590 Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych w 2013 roku Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biurowych
Wytworzył:
(2012-11-09)
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2012-11-13 09:05:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Dostawa sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach w ramach programu Cyfrowa Szkoła Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Białobrzezie, Karczyn, Księgnice, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka, Gołostowice wraz z przyłączeniem do oczyszczalni ścieków w Kondratowicach - dokończenie robót w ramach projektu: Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice. Dowóz i odwóz uczniów i dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Kondratowice w roku szkolnym 2012/2013 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Górce Sobockiej Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kondratowice POPRAWA JAKOŚCI NAWIERZCHNI I TRYBUN BOISKA W KONDRATOWICACH II REMONT KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KONDRATOWICE - II Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Białobrzezie, Karczyn, Księginice Wielkie, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka oraz Gołostowice wraz z przyłączeniem do oczyszczalni ścieków w Kondratowicach - dokończenie robót w ramach projektu pn.: Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń wielodniowych POPRAWA JAKOŚCI NAWIERZCHNI I TRYBUN BOISKA W KONDRATOWICACH REMONT KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KONDRATOWICE Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacyjnych w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Białobrzezie, Karczyn, Księginice Wielkie, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka oraz Gołostowice Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Gołostowice, Grzegorzów, Kowalskie, Żelowice, Zarzyca, Podgaj, Stachów - Gmina Kondratowice Zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego i innych pojazdów spełniającego wymagania normy PN-EN 590 II Zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego i innych pojazdów spełniającego wymagania normy PN-EN 590 Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych w 2012 roku Zamówienie na udzielenie kredytu do kwotu 2 500 000,00 zł REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY KONDRATOWICE II Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remonty świetlic wiejskich na terenie Gminy Kondratowice
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2011-10-17 15:16:25)
Ostatnio zmodyfikował:
REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY KONDRATOWICE BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ KARCZYN - PODGAJ WRAZ Z MODERNIZACJĄ STACJI WODOCIĄGOWEJ PRUSY - II Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej Karczyn-Podgaj II
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2011-09-26 21:46:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Budowa sieci wodociągowej Karczyn-Podgaj II DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW I DZIECI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z TERENU GMINY KONDRATOWICE Zaproszenie do złożenia oferty na usługę gastronomiczną podczas Dożynek Wojewódzkich, które odbędą się dnia 4 września w Kondratowicach
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2011-07-08 21:53:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Dostawa Internetu szerokopasmowego dla beneficjentów ostatecznych w ramach projektu Internet dla Gminy Kondratowice - oknem na świat Dostawa Internetu szerokopasmowego dla beneficjentów ostatecznych w ramach projektu Internet dla Gminy Kondratowice - oknem na świat Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych w 2011 roku Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem i montażem, oraz przeprowadzeniem szkoleń dla beneficjentów ostatecznych w ramach projektu "Internet dla Gminy Kondratowice - oknem na świat" Budowa sieci wodociągowej Karczyn - Podgaj wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Prusach Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Białobrzezie, Karczyn, Księginice Wielkie, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka oraz Gołostowice wraz z przyłączeniem do oczyszczalni ścieków w Kondratowicach w ramach projektu: Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice. Budowa sali gimnastycznej oraz nadbudowa pomieszczeń dydaktycznych realizowana w ramach zadania - rozwój bazy sportowej na terenie Gminy Kondratowice Dowóz i odwóz uczniów i dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Kondratowice w roku szkolnym 2010/2011 Remont drogi gminnej na ul. Nowej w Kondratowicach Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3022D od posesji znajdującej się przy ul. Pocztowej nr 29, 31, 32 w miejscowości Prusy do boiska wielofunkcyjnego w Prusach - II Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3022D od posesji znajdującej się przy ul. Pocztowej nr 29,31,32 w miejscowości Prusy do boiska wielofunkcyjnego w Prusach Remont drogi gminnej w miejscowości Górka Sobocka z materiałów powierzonych przez Zamawiającego - II "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondratowice w ramach realizacji projektu: Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice" - II Wyposażenie budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego w Prusach w ramach realizacji projektu: Budowa budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego wraz z gabinetami specjalistycznymi i wyposażeniem w Prusach - II Remont drogi gminnej w miejscowości Górka Sobocka z materiałów powierzonych przez Zamawiającego Remont drogi gminnej na ul. Nowej w Kondratowicach Wyposażenie budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego w Prusach w ramach realizacji projektu: Budowa budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego wraz z gabinetami specjalistycznymi i wyposażeniem w Prusach Remont drogi gminnej na ul. Nowej w Kondratowicach Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Białobrzezie, Karczyn, Księginice Wielkie, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka, Gołostowice oraz Kondratowice wraz z przyłączeniem do oczyszczalni ścieków w Kondratowicach
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-04-02 23:58:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Remont drogi gminnej na ul. Nowej w Kondratowicach "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondratowice"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-03-10 20:08:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem i montażem dla budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego w Prusach Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn.: "Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice" Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych w 2010 roku Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych w 2010 roku Budowa segmentu szatni dla zespołu boisk - Orlik 2012 Budowa placów zabaw w ramach zadania: Zdrowa gmina - rozwój miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Kondratowice Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed Urzędem Gminy Kondratowice Zdrowa gmina - rozwój miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Kondratowice - budowa skoczni w dal i bieżni 100 m w Prusach Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy Kondratowice Budowa segmentu szatni dla zespołu boisk - Orlik 2012 Dowóz i odwóz uczniów i dzieci do placówek oświatowych z tereny gminy Kondratowice w roku szkolnym 2009/2010 Budowa segmentu szatni dla zespołu boisk - Orlik 2012 "Remont dróg gminnych" Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kondratowice Budowa budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego w Prusach Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych w 2009 roku Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2009-02-12 00:40:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Naprawa dróg gminnych Podgaj-Grzegorzów z materiałów powierzonych przez Zamawiającego Budowa boisk wraz z budynkami sanitarno-szatniowymi w ramach programu "Moje Boisko ORLIK 2012? Dostawa oleju opałowego "Budowa boisk wraz z budynkami sanitarno-szatniowymi w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK 2012" - etap 2 Rozbiórka pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych na terenie Gminy Kondratowice Zagospodarowanie placu zabaw w Kondratowicach Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej Gminy Kondratowice Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Kondratowicach
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2008-08-26 22:54:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Wymianę pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy w Kondratowicach z materiałów powierzonych przez Zamawiającego Na dostawę materiałów budowlanych dla Urzędu Gminy w Kondratowicach Dostawę 2 kontenerów z przeznaczeniem na świetlico-szatnie dla Urzędu Gminy w Kondratowicach Remont dróg gminnych USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2008-07-08 23:26:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Przetarg nieograniczony na: Budowę boisk wraz z budynkami sanitarno-szatniowymi w ramach programu "Moje Boisko-ORLIK 2012" - etap 1 Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych "Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Księginice Wielkie, Rakowice, Karczyn, Białobrzezie, Czerwieniec, Strachów oraz dla zbiornika retencyjnego Maleszów" "Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych z terenu gminy Kondratowice"
DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 372064