www.bip.gov.pl

Gmina Kondratowice

Poniedziałek 31.12.2012

10.10.2012 r.  Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kondratowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

18.06.2012 r.  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy  Kondratowice WI.600.14.2012.PM

18.06.2012 r.  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy  Kondratowice WI.600.15.2012.PM

08.05.2012 r.  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy  Kondratowice

04.05.2011 r. Decyzja  Wójta Gminy Kondratowice  Nr 3/2011

21.02.2011 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kondratowice w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia zaprojektowanego na działce Nr 29/102 AM1

07.08.2009 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kondratowice o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw składających się z podziemnych zbiorników na olej napędowy, etylinę i gaz propan-butan, budynku biurowego oraz wiaty”, na dz. nr 173/2 w miejscowości Prusy, gm. Kondratowice.

05.08.2009 r. "Obwieszczenie Wójta Gminy Kondratowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej linii technologicznej przeróbki kamienia na kruszywa na terenie Kopalni Granitu "Górka" , dz. nr 202, 204, 203, 200/1, 201, 185, 184/3, 184/1; obręb Górka Sobocka gm. Kondratowice"

Dokument nr.1.

Dokument nr.2.

08.07.2009 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kondratowice o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej linii technologicznej przeróbki kamienia na kruszywa na terenie Kopalni Granitu „Górka”, dz. nr 202, 204, 203, 200/1, 201, 185, 184/3, 184/1; obręb Górka Sobocka gm. Kondratowice

22.05.2009 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kondratowice o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla modernizacji linii technologicznej na terenie Kopalni Granitu Górka

 

16.04.2009 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kondratowice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

 

26.02.2009 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kondratowice na podstawie art.61 §4 i art.49 k.p.a., w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz.1227)

 

08.12.2008 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kondratowice o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków.

 

18.12.2008 r. Postępowanie administracyjne z dnia 18.12.08r.  w sprawie wydania dla Gminy Kondratowice decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gabinetu lekarza rodzinnego


DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 372078