www.bip.gov.pl

Gmina Kondratowice

Poniedziałek 31.12.2012

OGŁOSZENIA, KONKURSY
OGŁOSZENIE O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI BIAŁOBRZEZIE
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2012-12-12 22:09:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Białobrzezie
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2012-10-11 10:57:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kondratowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2012-10-11 10:57:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pomoc publiczna - wykaz za 2011 r.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2012-08-14 16:13:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów ławników
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2012-07-18 09:02:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Spawdź termin ważności swojego dowodu osobistego
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2012-07-18 09:02:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wykaz działek do sprzedaży w miejscowości Karczyn
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2012-06-05 13:24:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy kondratowice w 2012 roku
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2012-04-19 22:28:06)
Ostatnio zmodyfikował:
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KONDRATOWICE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gołostowice, Grzegorzów, Kowalskie, Żelowice, Zarzyca, Podgaj i Stachów
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2012-02-27 19:38:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy ds. podatków
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2011-11-14 09:54:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Wyniki konkursu a wolne Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich 1/2 etatu Umowa Zastępstwo
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2011-10-25 11:27:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Ogłoszenie Wójta Gminy Kondratowice o naborze na wolne Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich 1/2 etatu Umowa Zastępstwo
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2011-10-03 20:31:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2011-01-12 23:16:36)
Ostatnio zmodyfikował:
INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY Z ZAKRESU WYŁAPYWANIA, TRANSPORTU I OPIEKI NAD BEZPAŃSKIMI PSAMI
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-12-07 00:48:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Odpowiedzi na zapytania wykonawców - pełnienie nadzoru inwestorskiego na budowę sali gimnastycznej w Księginicach Wlk.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-10-11 21:51:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Modyfikacja treści zapytania ofertowego-pełnienie nadzoru inwestorskiego na budowę sali gimnastycznej w Ksieginicach Wlk.
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-10-11 21:51:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.: "Budowa saligimnastycznej i nadbudowa pomieszczeń dydaktycznych realizowana w ramach działania - Rozwój bazy sportowej na terenie Gminy Kondratowice"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-10-04 22:43:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kondratowice"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-05-26 01:11:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Rozstrzygnięcie konkursu
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-03-23 20:54:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Usług Komunalnych w Kondratowicach
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-03-17 11:21:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Konkurs na stanowisko głównego księgowego Zakładu Usług Komunalnych w Kondratowicach - Regulamin Konkursu
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-03-12 08:37:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Konkurs na stanowisko głównego księgowego Zakładu Usług Komunalnych w Kondratowicach
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-02-23 08:35:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-01-12 13:48:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Otwarty Konkurs Ofert
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2010-01-12 12:21:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Ogłoszenie na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych Gminy Kondratowice
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2009-12-09 00:16:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Kondratowicach
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2009-12-07 23:22:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko - Kierownika Zakładu Usług Komunalnych Gminy Kondratowice
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2009-11-17 22:44:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Ogłoszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2009-10-30 02:25:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Ogłoszenie na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych Gminy Kondratowice
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2009-10-12 22:51:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Zaproszenie do złożenia oferty na puchary i medale okolicznościowe w ramach projektu: "Dwa narody - przyjaźń bez granic"
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Paweł Kabaciński
(2009-04-27 15:13:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2009-02-16 14:55:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy ds. Obsługi Biura Rady
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2009-02-04 13:20:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy ds. obsługi Biura Rady Gminy
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2009-02-06 01:04:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy ds. obsługi Biura Rady Gminy
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2009-01-06 23:00:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Głównej Księgowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Prusach
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2008-12-02 15:14:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Macheta
(2008-12-02 15:18:10)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Wytworzył:
Typ dokumentu:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2008-08-31 22:13:39)
Ostatnio zmodyfikował:
DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 372093