www.bip.gov.pl

Gmina Kondratowice

Poniedziałek 31.12.2012

Położenie

      Gmina Kondratowice wchodzi w skład powiatu strzelińskiego - położona jest w południowo-wschodniej części województwa dolnośląskiego. Gminę zalegają gleby żyzne, głównie lessy - od pradziejów do dzisiaj jest to teren rolniczy o wysokiej kulturze rolnej -  z ogólnej powierzchni 9.814 ha, 8.223 ha to użytki rolne, w związku z tym zapraszamy INWESTORÓW związanych z przemysłem rolno - spożywczym i nie tylko, dla których Rada Gminy może zastosować zniżki podatkowe. Tereny predysponowane dla rozwoju turystyki i rekreacji znajdują się w południowej części gminy Kondratowice. Obejmują one północne partie Wzgórz Niemczańskich (Wzgórza Dębowe, Lipowe i Dobrzenickie) stosunkowo słabo zalesione o interesującej rzeźbie terenu i atrakcjach przyrodniczych. Przez teren gminy przebiega turystyczny szlak żółty biegnący przez Zarzycę - Wojcin - Żelowice. Planowana budowa retencyjnego zbiornika wodnego w Maleszowie przyczyni się do wykorzystania okolicznych terenów dla rozwoju funkcji rekreacji i wypoczynku. 
Z pewnością inwestycja ta zachęci inwestorów do rozwijania bazy rekreacyjno - wypoczynkowej. Między miejscowościami Kondratowice - Sienice znajduje się staw zagospodarowany przez Koło Wędkarskie "SZUWAREK" - jest to atrakcyjne miejsce spotkań i wypoczynku. Na południu gminy rosną lasy  i sady jabłoniowe, są to tereny sprzyjające rozwojowi agroturystyki.  Występujące tu złoża granitu i bazaltu są eksploatowane  w kamieniołomach w Górce Sobockiej i Kowalskich. Działalność gospodarczą oprócz kamieniołomów prowadzą zakłady drzewne w Prusach i Podgaju oraz zakład produkcji rur i kształtek kanalizacyjnych - w Kondratowicach. Gmina została zwodociągowana i stelefonizowana. Powstało nowe wysypisko nieczystości stałych. Rozpoczęto budowę kanalizacji, a w następstwie oczyszczalni ścieków w Kondratowicach.

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Macheta
(2004-10-28 10:54:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Macheta
(2004-11-02 14:05:03)
DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 372057